Google adsenseඔබේ ඇඩ්සෙන්ස් දැන්වීම්, ඔබගේ වෙබ් අඩවි තුළ පමණක් දර්ශණය කරවීම.

මා ඔබට කලින් පවසා ඇති පරිදි ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් දැන්වීම් ඇතුලත් කේතය හෝ ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් හඳුනාගැනීමේ අංකය සොරකම් කිරීමෙන් යම්කිසි අයෙකුට ඉතා පහසුවෙන් ඔබගේ ගිණුමට අදාල දැන්වීම් නුසුදුසු වෙබ් අඩවි තුළ දර්ශණය කරවා ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් ගිණුම අවලංගු කරවීමට. නමුත් දැන් නම් කිසි බයක් වීමට සිදු වන්නේ නැහැ. ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් කේතය (Adsense Code) වෙනත් අයෙකු සොරකම් කළත් එය ඔබට අදාල නැති වෙබ් අඩවි තුළ පළ කළත් ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් ගිණුම අවලංගු වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා Google Adsense කණ්ඩායම අළුත් දෙයක් ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් ගිණුමට ඇතුළත් කර ඇති. ඒ ඔබට අදාල වෙබ් අඩවි වල දැන්වීම් තුළ පමණක් දැන්වීම් පළ කිරීමට පමණක් ඔබ‍ට විධාන දීමට හැකියාව ලබාදී තිබෙනවා.

එය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ ආකාරයෙනුයි.
1.) පළමුව ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් ගිණුමට ඇතුල්වන්න
2.) එහි ඇඩ්සෙන්ස් සෙටප් (Adsense Setup) ටැබ් එක මත ක්ලික් කරන්න.
3.) ටැබ් තුන යටින් දැක්වෙන නිල් පැහැති තීරුවේ වම් පස අයිනේම දැක්වෙන "Allowed Sites" මත ක්ලික් කරන්න.
4.) එහි ඔබගේ දැන්වීම් පළ කිරීමට අවශ්‍ය ඔබගේ වෙබ් අඩවි ඇතුළත් කරන්න.

එපමණයි! ඔබගේ දැන්වීම් අනතුරුව ඔබට අදාල නොමැති වල වෙබ් අඩවි තුළ දිස් වූවත් ඒවායින් ලැබෙන clicks හා impressions ගණනය වීමක් සිදුවන්නේ නැත.

Sunday, September 2, 2007

ඇඩ්සෙන්ස් වලින් තවත් මුදල් සොයමු - Adsense Revenue Sharing Programs

ඇඩ්සෙන්ස් වලින් තවත් මුදල් සෙවීමට නම් ඔබට “Adsense Revenue Sharing” වැඩසටහන් සමඟ එක්වීමට පුළුවන්। මෙමඟින් කෙරෙන්නේ ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් ගිණුම භාවිතා කෙරෙමින් ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි තුළ දැන්වීම් පළ කිරීමයි. නමුත් මේ සඳහා වඩාත් විශ්වාශී වැඩසටහන් තෝරාගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. පහත දැක්වෙන්නේ එවැනි වැඩසටහන් කිහිපයක්...

Flixya – http://www.flixya.com/ Flixya මඟින් ඔබට ඡායාරූප හා වීඩීයෝ හුවමාරු කර ගැනීමට පුළුවන් එමෙන්ම මිතුරන් සොයා ගැනීමේ හැකියාවද තිබෙනවා। මෙහිදී ඔබට මුදල් ලැබෙන්නේ ඔබ Upload කරන ඡායාරූප හා වීඩියෝ නැරඹීමට පැමිණෙන අය විසින් ඔබගේ දැන්වීම් ක්ලික් කිරීමෙනුයි. මෙයට ඔබගේ ඇඩ්සෙන් ගිණුම සම්බන්ධ කිරීමට ඔවුන් අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.

Magnify.net - http://www.magnify.net/මෙමඟින් ඔබට ඔබගේම වීඩියෝ හුවමාරු කිරීමේ වෙබ් අඩවියක් ඇරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා। මෙය හා ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් ගිණුම සම්බන්ධ කිරීමෙන් අනතුරුව මෙමඟින් ඔබගේ ගිණුමට අදාල දැන්වීම් ඔබට ලැබෙන වෙබ් අඩවිය තුළ පළ කෙරෙනවා। වැඩි විස්තර ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව සලසා තිබෙනවා.

තවත් මෙවැනි වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තරයක් අනාගතයේදී බලා‍පොරොත්තු වන්න.

Saturday, September 1, 2007

ඔබගේ ඇඩ්සෙන්ස් ගිණුම ආරක්ෂා කරගැනීම.

මම කලිනුත් සඳහන් කර ඇති පරිදි ඇඩ්සෙන්ස් (Google Adsense) මඟින් ඉක්මනින් මුදල් ඉපැයීමට බැහැ. එම නිසාම බොහෝ දෙනා පෙළ‍ෙඹනවා තමන්ම එම දැන්වීම් මත ක්ලික් කරමින් මුදල් ඉපැයීමට. ඇඩ්සෙන් පද්ධතිය අපි හිතනවාට වඩා දියුණු තත්ත්වයක පවතිනවා එමෙන්ම ඔවුන් එම පද්ධතිය දිනපතා යාවත්කාල කිරීම් වලට ලක් කරනවා. ඔවුන්ට යම් කිසි සැකයක් මතුවූ සැනින් ඔවුන් ඔබගේ ගිණුම මිනිස් ශ්‍රමය යොද‍ාගනිමින් පරීක්ෂා කරනවා ඔවුන් නිවැරදි ලෙසම ඔබගේ හොරය අල්ලා ගත්තොත් (99%ක්ම අවස්ථාව තිබෙනවා ඔබගේ හොර වැඩේ අසුවීමට ඔබගේ ගිණුම එසැනින්ම අවලංගු කරනවා. එම නිසාම ඔබ ඉතාමත් නීති ගරුකව (http://www.google.com/adsense/terms) ඔබගේ ගිණුම භාවිතා කළ යුතුයි.

+ ඔබම ඔබගේ දැන්වීම් ක්ලික් කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න
+ අන් අයට ඔබගේ දැන්වීම් ක්ලික් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමෙන් වැළකෙන්න
+ Adsense advertisement code එක වෙනස් කිරීමෙන් වැළකෙන්න
+ ඇඩ්සෙන්ස් දැන්වීම් වැඩිහිටියන්ට පමණක් විවෘත වූ වෙබ් අඩවි වල දැමීමෙන් වළකින්න

මේ උපදෙස් කිහිපයක් පමණයි. ඔබගේ ගිණුම ඔබගේ වැරැද්දකින් තොරව අවලංගු වීමටත් ඉඩ කඩ තිබෙනවා. සමහර විට ඔබගේ ව්‍යාපාරික හතුරෙක් ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් දිගින් දිගටම ක්ලික් කිරීමට පුළුවන් එවිටත් ඔබගේ ගිණුම අවලංගු වීමට ඉඩ තිබෙනවා. එමෙන්ම යම් කිසිවෙකු ඔබගේ හඳුනාගැනීමේ අංකය පිළිබඳ දැනගෙන එම හඳුනාගැනීමේ අංකය භාවිතා කර නුසුදුසු වෙබ් අඩවි වල දැන්වීම් දැමීමට පුළුවන් එමනිසා ඔබගේ ගිණුම අවලංගු වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඔබගේ ගිණුම ඔබගේ වරදකින් තොරව අවලංගු වුවහොත් ඉක්මණින් ඇඩ්සෙන්ස් (Google Adsense) කාර්ය මණ්ඩලය වෙත අභියාචනයක් (Appeal) මඟින් දන්වන්න ඒ සඳහා https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=invalid_clicks_appeal වෙත පිවිසෙන්න. ඔබ අතින් වැරදීමකින් දැන්වීම් ක්ල්ක් වුවහොත් එසැණින්ම https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py වෙත පිවිසෙන්න. ඔබගේ ගිණුම අවලංගු වීමෙන් අනතුරුව බොහෝ විට ඔබගේ ගිණුම නැවත පිහිටුවීමක් සිදු වන්නේ නැහැ. එබැවින් නැවත ගිණුමක් විවෘත කිරීම අපහසුයි. නමුත් නැවත ගිණුමක් ලබා ගැනීමටත් යම් යම් ක්‍රමවේද තිබෙනවා.. ඒවා අනාගතයෙහි බලාපොරොත්තු වන්න.

Cashle Shoutbox